Dom Pomocy Społecznej  "NAZARET"
ul. Aleja Jana Pawła II 19
38-213 Kołaczyce
tel: 13 44 106 00

[start] [koniec]
Kierownik Domu Pomocy Społecznej "Nazaret"
Magdalena Podlasek