GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1

38 - 213 Kołaczyce


telefon: 13 446 05 74

fax: 13 446 02 58

adres e-mail: gczk@kolaczyce.itl.pl

sekretariat@kolaczyce.itl.pl