Urząd Miejski w Kołaczycach
ul. Rynek 1
38 - 213 Kołaczyce
telefon: 13 446 05 74
fax: 13 446 02 58
adres e-mail: gczk@kolaczyce.itl.pl
sekretariat@kolaczyce.itl.pl