Adres:

Urząd Miejski w Kołaczycach
ul. Rynek 1
38 - 213 Kołaczyce

Telefon w godzinach pracy:

13 446 05 74

Czynne:

W godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kołaczycach. W chwili wystąpienia sytuacji kryzysowych - całodobowo.

Fax:

13 446 02 58

Adres e-mail:

gczk@kolaczyce.itl.pl
sekretariat@kolaczyce.itl.pl