Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Burmistrz Kołaczyc przedstawia Radzie Miejskiej w Kołaczycach Raport o stanie Gminy Kołaczyce za 2020 rok do dnia 31 maja 2021 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem zabierają głos bez ograniczeń radni Rady Miejskiej w Kołaczycach oraz mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie, zobowiązani są złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie przedstawiony Raport. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kołaczycach zgłoszenia. Liczba mieszkańców biorących udział w debacie nie może być większa niż 15 osób (art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym).

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Kołaczyce za 2020 rok odbędzie się 29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 14.30

Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą do 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) do godziny 15.00 w Biurze Rady Miejskiej (pok. 25)

Z uwagi na trwające zagrożenie epidemiologiczne obrady sesji odbędą się bez udziału publiczności. Nagranie z sesji zostanie udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kołaczycach.Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kołaczycach

Edward Zbylut

Pliki do pobrania:Załączniki:

Zgłoszenie mieszkańca Gminy Kołaczyce do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kołaczyce za rok 2020
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych