Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza Kołaczyc w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Kołaczyce w 2022 roku
Wniosek
Oświadczenie
Uchwała Nr XIV.65.2015
Aktualizacja zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania