Brak treści artykułu

Załączniki:

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołaczyce za 2019r.PDF
Korekta analizy stanu gospodarki odpadami za 2019 rok.PDF