Do pobrania:Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza Kołaczyc ws. ogłoszenia konkursu.pdf
Zarządzenie Burmistrza Kołaczyc ws. powołania komisji konkursowej.pdf
Oświadczenie.docx
Aktualizacja zakresu rzeczowego i kosztorysu.docx
Rozliczenie dotacji.docx
Wniosek.docx
Zarządzenie Burmistrza Kołaczyc w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Kołaczyce w 2020 roku.PDF