Brak treści artykułu

Załączniki:

Formularz - uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Informacja o o możliwości zgłoszenia uwag
Formularz do zgłaszania uwag
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja - nie wniesiono uwag