Informacje o środowisku

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia
polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej
Lublica I o mocy wytwórczej do 0,499 MW
realizowanej w południowej części działki o nr
ew.: 342 obręb 0005 Lublica w rejonie
miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat
jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem
energii”
 Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica I o mocy wytwórczej do 0,499 MW realizowanej w południowej części działki o nr ew.: 342 obręb 0005 Lublica w rejonie miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-02-25 13:54:35.
Data wprowadzenia: 2019-02-25 13:54:35
Autor: Stanisław Żygłowicz
Opublikowane przez: Dawid Kucik
« powrót