W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1,

38-213 Kołaczyce

 

tel. (+48 13) 446 02  21, 446 02 49
fax (+48 13) 446 02 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

www: kolaczyce.pl

adres skrzynki ePUAP: /6852290463/SkrytkaESP

NIP: 685-229-04-63

REGON: 000546360

 

Kod TERYT.
Miasta: 1805054
Gminy: 1805055
Miasta i Gminy: 1805053

Statystyki oglądalności BIP od dnia 09.12.2020

Statystyki strony Urząd
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 6861
Kierownictwo urzędu 3501
Adam Kmiecik 1047
Godziny pracy 881
Numery kont bankowych 743
Ewa Piekarska 679
Stanisław Żygłowicz 671
Stanowisko urzędnicze ds. inwestycji 635
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 466
Stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy i promocji gminy 445
Marta Liber 433
Beata Bajorek 402
Tomasz Kaleta 383
Adam Iwanicki 379
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło” 349
Marcin Makara 347
Agnieszka Giebułtowska 341
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Kołaczyce do 2030 roku 339
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku 322
Danuta Pachana 312
Wiesław Jedziniak 287
Katarzyna Gustek 272
Jerzy Sypień 261
Małgorzata Skicka 254
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku dot. postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło” 251
Elżbieta Rączka 250
Informacja Burmistrza Kołaczyc 250
Małgorzata Salacha 245
Koordynator ds. dostępności 230
Zofia Śliż 228
Halina Malawska 225
Magdalena Podlasek 208
Janina Hendzel 205
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową mostu przez potok Budzianka w miejscowości Bukowa w km 153+931 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej 203
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na 2021 rok 195
Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Kołaczycach 193
Maria Dziok 192
Informacja Burmistrza Kołaczyc 188
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i do dzierżawy 187
Agnieszka Żygłowicz 185
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 184
Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie i dzierżawę 183
Informacja 182
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło” 182
Publiczne konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Kołaczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 180
Stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej 178
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową mostu przez potok Budzianka w miejscowości Bukowa w km 153+931 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” 174
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów 172
Informacja PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Rogowiec” zlokalizowanego w obrębie części dz. nr 22, 25 i 26 obręb Kołaczyce 170
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 170
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminne Przedszkole w Kołaczycach 740
Bieździedza 726
Lokalizacja i historia 688
Sowina 484
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach 399
Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 2020 397
Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach 392
Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 2021 360
Nawsie Kołaczyckie 345
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku 322
Lublica 315
Miasto Kołaczyce 310
Bieździadka 307
Sieklówka 306
Projekt Budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok 299
Krajowice 275
Raport o Stanie Gminy Kołaczyce za 2020 rok 270
Uchwała budżetowa Gminy Kołaczyce na 2021 rok 252
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce w roku szkolnym 2021/2022. 250
Baza organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kołaczyce 237
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy 233
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach 226
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach z dnia 19 sierpnia 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kołaczycach zarządzonych na dzień 12 września 2021 r. 214
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołaczyce za 2019 rok 213
Dom Pomocy Społecznej "NAZARET" w Kołaczycach 211
Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach 203
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na 2021 rok 195
Numery alarmowe 192
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034 192
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Kołaczyc 190
Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Gminy Kołaczyce za 2020 rok 188
Gmina Kołaczyce 186
Publiczne konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Kołaczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 180
Skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kołaczycach (kadencja 2020 - 2023) 172
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 168
Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc o okręgu wyborczym 163
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 2 lipca 2021 r. 162
Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 2022 159
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2022 roku 159
Uchwała budżetowa Gminy Kołaczyce na 2022 rok 158
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie i rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 996 m3/d i RLM = 9510 w miejscowości Kołaczyce” 156
Zarządzenie nr 145/21 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kołaczycach 151
Uchwała Nr 6/10/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Kołaczyce na rok 2021 150
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 147
otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 147
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 146
Uchwała Nr 6/95/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kołaczyce w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 145
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 143
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach z dnia 10 listopada 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kołaczycach zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r. 143
Uchwała Nr 6/10/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034 143
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 2394
Petycja Szulc-Efekt - utworzenie odrębnej strony WWW 203
Petycja SMEbusiness.pl Sp. z o. o. - "Przygotujmy lepszy świat" 166
Petycja Szulc-Efekt - Zaplanowanie i wykorzystanie przez Kierownika JST wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych narzędzi związanych z Internetem i Informatyzacją - sensu largo do wykorzystania w ramach działań Gminy, Szkół, OPS’ów właściwych miejscowo dla terenu Gminy. 120
Petycja w sprawie włączenia do wniosku Rządowego Funduszu "Polski Ład" drogi znajdującej się na terenie Bieździedzy 105
Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza 93
Zarządzenie nr 187/2021 93
Zarządzenie nr 186/2021 80
Petycja o umieszczenie na oficjalnej stronie www Gminy lub w BIP - infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu) 75
Zarządzenie nr 182/2021 73
Zarządzenie nr 183/2021 73
Zarządzenie nr 184/2021 72
Zarządzenie nr 185/2021 70
Zarządzenie Nr 150/2022 56
Zarządzenie nr 48/2021 56
Zarządzenie nr 179/2021 53
Zarządzenie nr 36/2021 53
Zarządzenie nr 166/2021 51
Zarządzenie nr 165/2021 50
Zarządzenie nr 167/2021 50
Zarządzenie nr 181/2021 49
Zarządzenie nr 82/2021 49
Zarządzenie nr 65/2021 48
Zarządzenie nr 8/2021 48
Zarządzenie nr 97/2021 48
Zarządzenie nr 42/2021 47
Zarządzenie nr 142/2021 46
Zarządzenie nr 178/2021 46
Zarządzenie nr 45/2021 46
Zarządzenie nr 163/2021 45
Zarządzenie nr 29/2021 45
Zarządzenie nr 156/2021 44
Zarządzenie nr 159/2021 44
Zarządzenie nr 18/2021 44
Zarządzenie nr 44/2021 44
Zarządzenie nr 64/2021 44
Zarządzenie nr 74/2021 44
Zarządzenie nr 129/2021 43
Zarządzenie nr 131/2021 43
Zarządzenie nr 136/2021 43
Zarządzenie nr 180/2021 43
Zarządzenie nr 19/2021 43
Zarządzenie nr 103/2021 42
Zarządzenie nr 106/2021 42
Zarządzenie nr 132/2021 42
Zarządzenie nr 20/2021 42
Zarządzenie nr 30/2021 42
Zarządzenie nr 51/2021 42
Zarządzenie nr 87/2021 42
Zarządzenie nr 24/2021 41
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Radni 1080
Kadencja VIII 2018-2023 751
Andrzej Maziarz 629
Edward Zbylut 417
Aleksander Śliż 386
Magdalena Stasiowska 384
Piotr Gozdecki 354
Stanisław Rogaczewski 293
Tomasz Namysł 289
Relacja na żywo z sesji Rady Miejskiej 283
Józef Hendzel 250
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 246
Komisja Rewizyjna 245
Elżbieta Bronowicz 235
Artur Garstka 233
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych 232
Rozalia Damas 232
Kazimierz Iwanicki 229
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 226
Rafał Reczek 224
Petycja złożona przez Fundację „Tradycyjne Podkarpacie” w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 223
Paweł Zemrys 219
Kazimierz Barański 212
Stanisław Bigos 203
Krzysztof Kluzowicz 197
Piotr Dziędzioł 194
Stanisław Uryniak 169
Teresa Czernicka 164
Stanisław Dunaj 161
Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej 135
Tomasz Dąbrowski 131
Petycje Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” 128
Petycja w sprawie zwołania nadzywczajnego posiedzenia rady w celu uchwalenia uchwał dotyczących wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, kwarantann, szczepionek mRNA 110
Piotr Hendzel 110
Uchwała nr L/308/2022 97
Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza 93
Uchwała nr L/309/2022 89
Uchwała nr L/307/2022 86
Uchwała nr LI/311/2022 74
Uchwała nr L/306/2022 72
Uchwała nr LI/310/2022 71
Uchwała nr XLIX/300/2022 67
Uchwała nr L/ 305/2022 62
Uchwała nr L/302/2022 60
Uchwała nr L/304/2022 60
Uchwała nr XL/263/2021 60
Uchwała nr XLIX/301/2022 59
Uchwała nr XLII/273/2021 58
Uchwała nr XXXII/222/2021 54
Uchwała nr LVI/348/2022 53
Statystyki strony Zamówienia i Przetargi
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan postępowań na rok 2021 739
Plan postępowań na rok 2022 298
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 262
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 311 w miejscowości Sieklówka (parking) 232
Zapytanie ofertowe na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce w 2020 roku" 222
Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawa tabletów w ramach programu Zdalna Szkoła +” 220
OŚS.426.1.2021 198
Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawa laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła + " 198
działka 730 188
Ogłoszenie o III przetargu Burmistrza Kołaczyc 186
III Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1129 w miejscowości Kołaczyce 185
działka 259 184
Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawa zestawu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła +” 184
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce 183
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 311 w miejscowości Sieklówka (boisko sportowe) 179
OŚS.426.1.2020 173
II Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1129 w miejscowości Kołaczyce 162
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 461 w miejscowości Bieździedza - cmentarz 157
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1129 w miejscowości Kołaczyce 156
Otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Kołaczyce w 2022 roku 155
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 351/2 w miejscowości Sieklówka Dolna (park) 145
działka 259 141
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 891/7 w miejscowości Bieździadka - park 140
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 139
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 891/7 w miejscowości Bieździadka 138
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 351/2 w miejscowości Sieklówka Dolna (droga) 137
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 351/2 w miejscowości Sieklówka Dolna (przystanek) 135
Oferta na realizację zadania publicznego "III Forum Ekonomii Społecznej w Gminie Kołaczyce" 128
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 126
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 119
Oferta na realizację zadania publicznego "KGW Sieklówka w trosce o środowisko" 110
II Przetarg na sprzedaż drewna z lasu będącego własnością Gminy Kołaczyce – Kołaczyce dz. nr ewid. 345 108
Oferta na realizację zadania publicznego "Questing - edukacyjna gra terenowa w Kołaczycach" 106
III Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 10004/2 w miejscowości Bieździadka 102
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1257 w miejscowości Bieździadka 101
Przetarg na sprzedaż drewna z lasu będącego własnością Gminy Kołaczyce – Nawsie Kołaczyckie dz. nr ewid. 73 86
Przetarg na sprzedaż drewna (wiatrołomów) z lasów będących własnością Gminy Kołaczyce - Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie, Krajowice, Sowina 85
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 84
II Przetarg na sprzedaż drewna (wiatrołomów) z lasów będących własnością Gminy Kołaczyce - Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie, Krajowice, Sowina 80
Przetarg na sprzedaż drewna z lasu będącego własnością Gminy Kołaczyce – Kołaczyce dz. nr ewid. 345 77
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 76
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 71
IV Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 671/11 w miejscowości Kołaczyce – błonia 68
działka nr ewid. 399/1 66
działka nr ewid. 533 65
Oferta na realizację zadania publicznego "Obchody 15- lecia istnienia Stowarzyszenia i Zespołu Pogórzanie z Bieździedzy" 55
Ogłoszenie o III przetargu Burmistrza Kołaczyc 39
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 677 w miejscowości Kołaczyce 37
Oferta na realizację zadania publicznego "Questing - edukacyjna gra terenowa w Kołaczycach" 2022 32
Plan postępowań na rok 2023 32
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Biuletyn Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych Gminy Kołaczyce 2975