W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1,

38-213 Kołaczyce

 

tel. (+48 13) 446 02  21, 446 02 49
fax (+48 13) 446 02 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

www: kolaczyce.pl

adres skrzynki ePUAP: /6852290463/SkrytkaESP

NIP: 685-229-04-63

REGON: 000546360

 

Kod TERYT.
Miasta: 1805054
Gminy: 1805055
Miasta i Gminy: 1805053

Statystyki oglądalności BIP od dnia 09.12.2020

Statystyki strony Urząd
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 8106
Kierownictwo urzędu 4341
Adam Kmiecik 1300
Godziny pracy 1094
Numery kont bankowych 1019
Stanisław Żygłowicz 808
Ewa Piekarska 764
Stanowisko urzędnicze ds. inwestycji 677
Strona internetowa Gminy Kołaczyce 550
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 549
Tomasz Kaleta 520
Beata Bajorek 517
Marta Liber 515
Stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy i promocji gminy 504
Adam Iwanicki 478
Marcin Makara 428
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kołaczycach 421
Agnieszka Giebułtowska 411
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło” 393
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku 369
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Kołaczyce do 2030 roku 364
Wiesław Jedziniak 364
Danuta Pachana 361
Katarzyna Gustek 334
Jerzy Sypień 332
Zofia Śliż 328
Małgorzata Skicka 308
Małgorzata Salacha 294
Elżbieta Rączka 290
Magdalena Podlasek 289
Informacja Burmistrza Kołaczyc 283
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku dot. postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło” 281
Stanowisko urzędnicze ds. gospodarki przestrzennej 276
Halina Malawska 273
Koordynator ds. dostępności 267
Janina Hendzel 264
Agnieszka Żygłowicz 229
Informacja Burmistrza Kołaczyc 226
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na 2021 rok 226
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową mostu przez potok Budzianka w miejscowości Bukowa w km 153+931 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej 221
Maria Dziok 220
Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Kołaczycach 219
Publiczne konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Kołaczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 213
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i do dzierżawy 205
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 203
Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie i dzierżawę 203
Informacja 200
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło” 199
Stanowisko urzędnicze ds. finansowych 198
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową mostu przez potok Budzianka w miejscowości Bukowa w km 153+931 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” 196
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy 1084
Gminne Przedszkole w Kołaczycach 1076
Bieździedza 885
Lokalizacja i historia 843
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach 832
Sowina 545
Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach 479
Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 2020 462
Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 2021 457
Nawsie Kołaczyckie 427
Sieklówka 411
Lublica 408
Bieździadka 394
Miasto Kołaczyce 378
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku 369
Krajowice 346
Projekt Budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok 326
Statut Gminy 314
Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 2022 312
Raport o Stanie Gminy Kołaczyce za 2020 rok 291
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce w roku szkolnym 2021/2022. 287
Dom Pomocy Społecznej "NAZARET" w Kołaczycach 284
Baza organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kołaczyce 279
Uchwała budżetowa Gminy Kołaczyce na 2021 rok 277
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach 258
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołaczyce za 2019 rok 248
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Kołaczyc 241
Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach 239
Numery alarmowe 232
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach z dnia 19 sierpnia 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kołaczycach zarządzonych na dzień 12 września 2021 r. 226
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na 2021 rok 226
Skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kołaczycach (kadencja 2020 - 2023) 215
Gmina Kołaczyce 214
Publiczne konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Kołaczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 213
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034 210
Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Gminy Kołaczyce za 2020 rok 208
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 195
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 184
Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc o okręgu wyborczym 184
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2022 roku 183
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 2 lipca 2021 r. 182
Uchwała budżetowa Gminy Kołaczyce na 2022 rok 182
otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 172
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 171
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie i rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 996 m3/d i RLM = 9510 w miejscowości Kołaczyce” 170
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 168
Zarządzenie nr 145/21 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kołaczycach 167
Uchwała Nr 6/10/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Kołaczyce na rok 2021 163
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach z dnia 10 listopada 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kołaczycach zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r. 161
Uchwała Nr 6/95/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kołaczyce w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 160
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 2799
Petycja Szulc-Efekt - utworzenie odrębnej strony WWW 222
Petycja SMEbusiness.pl Sp. z o. o. - "Przygotujmy lepszy świat" 185
Petycja Szulc-Efekt - Zaplanowanie i wykorzystanie przez Kierownika JST wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych narzędzi związanych z Internetem i Informatyzacją - sensu largo do wykorzystania w ramach działań Gminy, Szkół, OPS’ów właściwych miejscowo dla terenu Gminy. 132
Petycja w sprawie włączenia do wniosku Rządowego Funduszu "Polski Ład" drogi znajdującej się na terenie Bieździedzy 124
Zarządzenie nr 187/2021 123
Zarządzenie Nr 150/2022 120
Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza 113
Zarządzenie nr 186/2021 98
Zarządzenie nr 184/2021 97
Petycja o umieszczenie na oficjalnej stronie www Gminy lub w BIP - infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu) 96
Zarządzenie nr 183/2021 95
Zarządzenie nr 182/2021 93
Zarządzenie nr 185/2021 87
Zarządzenie Nr 149/2022 85
Zarządzenie nr 179/2021 74
Zarządzenie Nr 148/2022 71
Zarządzenie nr 48/2021 70
Zarządzenie Nr 145/2022 69
Zarządzenie Nr 146/2022 69
Zarządzenie nr 181/2021 69
Zarządzenie nr 36/2021 67
Zarządzenie nr 167/2021 65
Zarządzenie nr 8/2021 65
Zarządzenie nr 165/2021 64
Zarządzenie nr 82/2021 64
Zarządzenie nr 166/2021 62
Zarządzenie nr 64/2021 62
Zarządzenie nr 156/2021 60
Zarządzenie nr 19/2021 60
Zarządzenie nr 42/2021 60
Zarządzenie Nr 147/2022 59
Zarządzenie nr 178/2021 59
Zarządzenie nr 18/2021 59
Zarządzenie nr 45/2021 59
Zarządzenie nr 65/2021 59
Zarządzenie nr 132/2021 58
Zarządzenie nr 142/2021 58
Zarządzenie nr 29/2021 58
Zarządzenie nr 97/2021 58
Zarządzenie nr 131/2021 57
Zarządzenie nr 163/2021 57
Zarządzenie nr 103/2021 56
Zarządzenie nr 136/2021 56
Zarządzenie nr 159/2021 56
Zarządzenie nr 24/2021 56
Zarządzenie nr 44/2021 56
Zarządzenie nr 129/2021 55
Zarządzenie nr 180/2021 55
Zarządzenie nr 20/2021 55
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Radni 1319
Kadencja VIII 2018-2023 882
Andrzej Maziarz 843
Edward Zbylut 527
Aleksander Śliż 524
Magdalena Stasiowska 452
Piotr Gozdecki 431
Tomasz Namysł 367
Relacja na żywo z sesji Rady Miejskiej 365
Stanisław Rogaczewski 356
Rafał Reczek 329
Józef Hendzel 321
Elżbieta Bronowicz 288
Kazimierz Iwanicki 285
Komisja Rewizyjna 282
Artur Garstka 278
Paweł Zemrys 272
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 271
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 266
Kazimierz Barański 263
Rozalia Damas 263
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych 260
Piotr Dziędzioł 254
Petycja złożona przez Fundację „Tradycyjne Podkarpacie” w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 249
Stanisław Bigos 248
Krzysztof Kluzowicz 233
Stanisław Uryniak 227
Teresa Czernicka 192
Stanisław Dunaj 177
Tomasz Dąbrowski 167
Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej 152
Petycje Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” 144
Piotr Hendzel 136
Petycja w sprawie zwołania nadzywczajnego posiedzenia rady w celu uchwalenia uchwał dotyczących wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, kwarantann, szczepionek mRNA 124
Uchwała nr L/308/2022 115
Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza 113
Uchwała nr L/309/2022 106
Uchwała nr L/307/2022 102
Uchwała nr LI/311/2022 93
Uchwała nr L/306/2022 90
Uchwała nr LI/310/2022 90
Uchwała nr XLIX/300/2022 90
Uchwała nr LVIII/352/2022 88
Uchwała nr LVI/348/2022 85
Uchwała nr LVIII/350/2022 83
Uchwała nr XLII/273/2021 81
Uchwała nr XL/263/2021 79
Uchwała nr L/ 305/2022 78
Uchwała nr L/304/2022 78
Uchwała nr L/302/2022 71
Statystyki strony Zamówienia i Przetargi
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan postępowań na rok 2021 758
Plan postępowań na rok 2022 339
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 322
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 311 w miejscowości Sieklówka (parking) 277
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce 274
Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawa tabletów w ramach programu Zdalna Szkoła +” 256
Zapytanie ofertowe na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce w 2020 roku" 250
Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawa laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła + " 241
OŚS.426.1.2021 224
działka 730 217
OŚS.426.1.2020 215
Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawa zestawu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła +” 208
Ogłoszenie o III przetargu Burmistrza Kołaczyc 207
III Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1129 w miejscowości Kołaczyce 206
działka 259 204
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 311 w miejscowości Sieklówka (boisko sportowe) 197
Otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Kołaczyce w 2022 roku 193
II Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1129 w miejscowości Kołaczyce 188
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1129 w miejscowości Kołaczyce 181
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 461 w miejscowości Bieździedza - cmentarz 174
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 351/2 w miejscowości Sieklówka Dolna (park) 166
działka 259 164
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 891/7 w miejscowości Bieździadka - park 162
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 351/2 w miejscowości Sieklówka Dolna (droga) 159
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 159
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 351/2 w miejscowości Sieklówka Dolna (przystanek) 157
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 891/7 w miejscowości Bieździadka 157
Oferta na realizację zadania publicznego "III Forum Ekonomii Społecznej w Gminie Kołaczyce" 151
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 146
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 140
III Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 10004/2 w miejscowości Bieździadka 137
Plan postępowań na rok 2023 136
II Przetarg na sprzedaż drewna z lasu będącego własnością Gminy Kołaczyce – Kołaczyce dz. nr ewid. 345 130
Oferta na realizację zadania publicznego "KGW Sieklówka w trosce o środowisko" 130
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1257 w miejscowości Bieździadka 124
Oferta na realizację zadania publicznego "Questing - edukacyjna gra terenowa w Kołaczycach" 122
Przetarg na sprzedaż drewna (wiatrołomów) z lasów będących własnością Gminy Kołaczyce - Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie, Krajowice, Sowina 112
Przetarg na sprzedaż drewna z lasu będącego własnością Gminy Kołaczyce – Nawsie Kołaczyckie dz. nr ewid. 73 111
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 105
II Przetarg na sprzedaż drewna (wiatrołomów) z lasów będących własnością Gminy Kołaczyce - Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie, Krajowice, Sowina 102
Przetarg na sprzedaż drewna z lasu będącego własnością Gminy Kołaczyce – Kołaczyce dz. nr ewid. 345 101
działka nr ewid. 533 95
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 93
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 89
działka nr ewid. 399/1 88
IV Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 671/11 w miejscowości Kołaczyce – błonia 87
Przetarg na sprzedaż drewna z lasu będącego własnością Gminy Kołaczyce – Kołaczyce dz. nr ewid. 765/1 i 345 86
Oferta na realizację zadania publicznego "Obchody 15- lecia istnienia Stowarzyszenia i Zespołu Pogórzanie z Bieździedzy" 82
Oferta na realizację zadania publicznego "Questing - edukacyjna gra terenowa w Kołaczycach" 2022 69
Ogłoszenie o III przetargu Burmistrza Kołaczyc 64
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Biuletyn Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych Gminy Kołaczyce 3726