W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1,

38-213 Kołaczyce

 

tel. (+48 13) 446 02  21, 446 02 49
fax (+48 13) 446 02 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

www: kolaczyce.pl

adres skrzynki ePUAP: /6852290463/SkrytkaESP

NIP: 685-229-04-63

REGON: 000546360

 

Kod TERYT.
Miasta: 1805054
Gminy: 1805055
Miasta i Gminy: 1805053

Statystyki oglądalności BIP od dnia 09.12.2020

Statystyki strony Urząd
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 5502
Kierownictwo urzędu 2945
Adam Kmiecik 770
Godziny pracy 738
Numery kont bankowych 632
Ewa Piekarska 600
Stanowisko urzędnicze ds. inwestycji 584
Stanisław Żygłowicz 547
Stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, pozyskiwania funduszy i promocji gminy 400
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 370
Marta Liber 361
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Kołaczyce do 2030 roku 313
Beata Bajorek 303
Agnieszka Giebułtowska 298
Marcin Makara 283
Tomasz Kaleta 271
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku 267
Danuta Pachana 256
Wiesław Jedziniak 234
Katarzyna Gustek 227
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku dot. postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło” 227
Elżbieta Rączka 214
Małgorzata Skicka 213
Informacja Burmistrza Kołaczyc 210
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło” 208
Jerzy Sypień 204
Koordynator ds. dostępności 198
Małgorzata Salacha 198
Zofia Śliż 189
Halina Malawska 187
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową mostu przez potok Budzianka w miejscowości Bukowa w km 153+931 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej 179
Janina Hendzel 168
Magdalena Podlasek 166
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na 2021 rok 164
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i do dzierżawy 162
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło” 160
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 159
Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Kołaczycach 157
Informacja Burmistrza Kołaczyc 156
Maria Dziok 155
Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową mostu przez potok Budzianka w miejscowości Bukowa w km 153+931 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” 154
Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie i dzierżawę 154
Informacja 150
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów 148
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 148
Informacja PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Rogowiec” zlokalizowanego w obrębie części dz. nr 22, 25 i 26 obręb Kołaczyce 147
Publiczne konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Kołaczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 146
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o zamiarze przystąpienia do opracowania projektu zmiany zarządzenia z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Golesz PLH180031 145
Wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie 139
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2020 r. znak WOOŚ.442.1.2020.AD.136 dot. Postępowania transgranicznego w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.” 134
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok 1095
Lokalizacja i historia 515
Bieździedza 495
Gminne Przedszkole w Kołaczycach 494
Sowina 427
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach 370
Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 2020 327
Nawsie Kołaczyckie 292
Projekt Budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok 278
Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 2021 270
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku 267
Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach 256
Sieklówka 249
Lublica 239
Krajowice 236
Bieździadka 228
Miasto Kołaczyce 227
Uchwała budżetowa Gminy Kołaczyce na 2021 rok 227
Raport o Stanie Gminy Kołaczyce za 2020 rok 223
Baza organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kołaczyce 202
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach z dnia 19 sierpnia 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kołaczycach zarządzonych na dzień 12 września 2021 r. 194
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieździedzy 191
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczycach 189
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołaczyce za 2019 rok 181
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034 170
Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach 168
Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Gminy Kołaczyce za 2020 rok 164
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów na 2021 rok 164
Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce w roku szkolnym 2021/2022. 161
Gmina Kołaczyce 156
Numery alarmowe 153
Dom Pomocy Społecznej "NAZARET" w Kołaczycach 147
Publiczne konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Kołaczyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 146
Skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kołaczycach (kadencja 2020 - 2023) 143
Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc o okręgu wyborczym 140
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 139
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Kołaczyc 139
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 2 lipca 2021 r. 138
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie i rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 996 m3/d i RLM = 9510 w miejscowości Kołaczyce” 135
Uchwała Nr 6/10/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Kołaczyce na rok 2021 132
Zarządzenie nr 145/21 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kołaczycach 131
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 128
Uchwała Nr 6/95/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kołaczyce w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 126
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2022 roku 125
Uchwała Nr 6/10/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034 125
Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego 124
Uchwała budżetowa Gminy Kołaczyce na 2022 rok 124
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach z dnia 10 listopada 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Kołaczycach zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r. 123
otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 122
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 13 września 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kołaczycach 117
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz 1944
Petycja Szulc-Efekt - utworzenie odrębnej strony WWW 183
Petycja SMEbusiness.pl Sp. z o. o. - "Przygotujmy lepszy świat" 148
Petycja Szulc-Efekt - Zaplanowanie i wykorzystanie przez Kierownika JST wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych narzędzi związanych z Internetem i Informatyzacją - sensu largo do wykorzystania w ramach działań Gminy, Szkół, OPS’ów właściwych miejscowo dla terenu Gminy. 100
Petycja w sprawie włączenia do wniosku Rządowego Funduszu "Polski Ład" drogi znajdującej się na terenie Bieździedzy 75
Zarządzenie nr 187/2021 62
Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza 59
Zarządzenie nr 186/2021 50
Petycja o umieszczenie na oficjalnej stronie www Gminy lub w BIP - infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu) 47
Zarządzenie nr 185/2021 47
Zarządzenie nr 182/2021 45
Zarządzenie nr 183/2021 44
Zarządzenie nr 184/2021 44
Zarządzenie nr 36/2021 35
Zarządzenie nr 65/2021 32
Zarządzenie nr 82/2021 31
Zarządzenie nr 165/2021 30
Zarządzenie nr 166/2021 30
Zarządzenie nr 167/2021 30
Zarządzenie nr 42/2021 30
Zarządzenie nr 48/2021 30
Zarządzenie nr 8/2021 29
Zarządzenie nr 179/2021 28
Zarządzenie nr 29/2021 28
Zarządzenie nr 18/2021 27
Zarządzenie nr 181/2021 27
Zarządzenie nr 45/2021 27
Zarządzenie nr 74/2021 27
Zarządzenie nr 132/2021 26
Zarządzenie nr 142/2021 26
Zarządzenie nr 163/2021 26
Zarządzenie nr 178/2021 26
Zarządzenie nr 44/2021 26
Zarządzenie nr 51/2021 26
Zarządzenie nr 64/2021 26
Zarządzenie nr 97/2021 26
Zarządzenie nr 103/2021 25
Zarządzenie nr 106/2021 25
Zarządzenie nr 129/2021 25
Zarządzenie nr 131/2021 25
Zarządzenie nr 136/2021 25
Zarządzenie nr 159/2021 25
Zarządzenie nr 180/2021 25
Zarządzenie nr 24/2021 25
Zarządzenie nr 30/2021 25
Zarządzenie nr 87/2021 25
Zarządzenie nr 156/2021 24
Zarządzenie nr 19/2021 24
Zarządzenie nr 20/2021 24
Zarządzenie nr 49/2021 24
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Radni 844
Kadencja VIII 2018-2023 658
Andrzej Maziarz 507
Edward Zbylut 370
Magdalena Stasiowska 342
Aleksander Śliż 310
Piotr Gozdecki 282
Adam Iwanicki 280
Relacja na żywo z sesji Rady Miejskiej 257
Stanisław Rogaczewski 246
Tomasz Namysł 233
Rozalia Damas 210
Józef Hendzel 208
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 205
Komisja Rewizyjna 203
Elżbieta Bronowicz 201
Petycja złożona przez Fundację „Tradycyjne Podkarpacie” w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 201
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych 196
Artur Garstka 195
Kazimierz Iwanicki 193
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 189
Rafał Reczek 187
Paweł Zemrys 186
Kazimierz Barański 182
Stanisław Bigos 177
Krzysztof Kluzowicz 161
Piotr Dziędzioł 155
Stanisław Uryniak 140
Teresa Czernicka 140
Stanisław Dunaj 138
Petycje Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” 105
Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej 95
Tomasz Dąbrowski 95
Petycja w sprawie zwołania nadzywczajnego posiedzenia rady w celu uchwalenia uchwał dotyczących wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, kwarantann, szczepionek mRNA 92
Piotr Hendzel 85
Uchwała nr L/308/2022 66
Uchwała nr L/309/2022 62
Petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza 59
Uchwała nr L/307/2022 51
Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach 45
Uchwała nr L/306/2022 43
Uchwała nr LI/310/2022 41
Uchwała nr LI/311/2022 41
Uchwała nr L/302/2022 39
Uchwała nr L/ 305/2022 37
Uchwała nr XLIX/300/2022 37
Uchwała nr L/304/2022 36
Uchwała nr XL/263/2021 35
Uchwała nr XLIX/301/2022 34
Uchwała nr L/303/2022 31
Statystyki strony Zamówienia i Przetargi
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan postępowań na rok 2021 708
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 234
Plan postępowań na rok 2022 222
Zapytanie ofertowe na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kołaczyce w 2020 roku" 194
Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawa tabletów w ramach programu Zdalna Szkoła +” 178
OŚS.426.1.2021 176
Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawa laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła + " 166
działka 259 162
Ogłoszenie o III przetargu Burmistrza Kołaczyc 160
Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawa zestawu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła +” 159
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza i Bieździadka w Gminie Kołaczyce 158
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 311 w miejscowości Sieklówka (parking) 157
III Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1129 w miejscowości Kołaczyce 157
działka 730 144
Otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Kołaczyce w 2022 roku 138
OŚS.426.1.2020 136
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1129 w miejscowości Kołaczyce 131
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 461 w miejscowości Bieździedza - cmentarz 128
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 311 w miejscowości Sieklówka (boisko sportowe) 125
II Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1129 w miejscowości Kołaczyce 122
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 891/7 w miejscowości Bieździadka - park 114
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 351/2 w miejscowości Sieklówka Dolna (droga) 113
działka 259 112
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 351/2 w miejscowości Sieklówka Dolna (przystanek) 111
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 351/2 w miejscowości Sieklówka Dolna (park) 110
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 891/7 w miejscowości Bieździadka 108
Oferta na realizację zadania publicznego "III Forum Ekonomii Społecznej w Gminie Kołaczyce" 108
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 99
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 95
Oferta na realizację zadania publicznego "KGW Sieklówka w trosce o środowisko" 91
Oferta na realizację zadania publicznego "Questing - edukacyjna gra terenowa w Kołaczycach" 88
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 88
Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 1257 w miejscowości Bieździadka 77
II Przetarg na sprzedaż drewna z lasu będącego własnością Gminy Kołaczyce – Kołaczyce dz. nr ewid. 345 77
III Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 10004/2 w miejscowości Bieździadka 77
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 61
Przetarg na sprzedaż drewna (wiatrołomów) z lasów będących własnością Gminy Kołaczyce - Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie, Krajowice, Sowina 61
II Przetarg na sprzedaż drewna (wiatrołomów) z lasów będących własnością Gminy Kołaczyce - Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie, Krajowice, Sowina 56
Przetarg na sprzedaż drewna z lasu będącego własnością Gminy Kołaczyce – Nawsie Kołaczyckie dz. nr ewid. 73 56
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 53
Przetarg na sprzedaż drewna z lasu będącego własnością Gminy Kołaczyce – Kołaczyce dz. nr ewid. 345 50
Ogłoszenie o I przetargu Burmistrza Kołaczyc 48
działka nr ewid. 399/1 41
IV Aukcja na sprzedaż drewna pochodzącego z dz. ewid. nr 671/11 w miejscowości Kołaczyce – błonia 38
działka nr ewid. 533 36
Oferta na realizację zadania publicznego "Obchody 15- lecia istnienia Stowarzyszenia i Zespołu Pogórzanie z Bieździedzy" 29
Oferta na realizację zadania publicznego "Questing - edukacyjna gra terenowa w Kołaczycach" 2022 7
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Biuletyn Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych Gminy Kołaczyce 2386