W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Kołaczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miejski w Kołaczycach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-27.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wykonawca/operator strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kołaczycach oświadczył w umowie na świadczenie usługi wykonania, wdrożenia i prowadzenia strony BIP spełnienie przez ten system między innymi wymagań Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Z powodu barku ogólnodostępnych narzędzi (walidatorów), za pomocą których można zweryfikować zgodność strony internetowej z wymaganiami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie dokonać pełnego sprawdzenia zgodności.

Dołożymy wszelkich starań, aby takiego sprawdzenia możliwie jak najszybciej.

Na obecną chwile dokonaliśmy walidacji pod kątem dostępności strony zgodnie ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA, korzystając z narzędzia dostępnego na stronie http://achecker.ca/checker/index.php (walidacja wykazała brak poważnych błędów).

Urząd Miejski w Kołaczycach dokłada wszelkich starań, aby wszelkie informacje publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej również spełniały wymagania ww. ustawy. Niemniej jednak nie wszystkie informacje, które są publikowane na stronie BIP jesteśmy w stanie opublikować w formie spełniającej wymagania ustawy. Część dokumentów, publikowanych na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pochodzi od podmiotów zewnętrznych i jest dostarczana do Urzędu jedynie w formie papierowej. Dokumenty takie publikowane są jako skan, który nie spełnia wymagań dostępności wskazanych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Kołaczycach.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Lisiowska. Kontakt: k.lisowska@kolaczyce.itl.pl, tel. 13 44 605 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miejski w Kołaczycach odpowiada Katarzyna Lisiowska, k.lisowska@kolaczyce.itl.pl, tel.13 44 605 76.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Budynki Urzędu Miejskiego w Kołaczycach zlokalizowane przy ul. Rynek 1 oraz Burmistrza Wiejowskiego 1 nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku konieczności obsługi Petenta niepełnosprawnego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 13 44 602 21, 13 44 602 94, 13 44 602 49. Pracownicy Urzędu udzielą takiej osobie niezbędnej pomocy w celu załatwienia spraw w naszym Urzędzie.

Wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na publicznym parkingu obok kościoła w Kołaczycach w odległości około 100m od budynków Urzędu.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za swojego psa asystującego.

W Urzędzie Miejskim w Kołaczycach w chwili obecnej nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dodatkowe informacje

Numer telefonu komórkowego dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami do komunikacji SMS i/lub MMS – 690 687 866.

Powiadom znajomego