W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1,

38-213 Kołaczyce

 

tel. (+48 13) 446 02  21, 446 02 49
fax (+48 13) 446 02 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

www: kolaczyce.pl

adres skrzynki ePUAP: /6852290463/SkrytkaESP

NIP: 685-229-04-63

REGON: 000546360

 

Kod TERYT.
Miasta: 1805054
Gminy: 1805055
Miasta i Gminy: 1805053

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów

Burmistrz Kołaczyc
38-213 Kołaczyce
ul. Rynek 1
tel./fax 13 4460258
e-mail: sekretariat@kolaczyce.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewówUrząd Miejski w Kołaczycach - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - informuje:

W celu przyjęcia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów, Burmistrz Kołaczyc jako Administrator przetwarza Państwa dane osobowe.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych na adres korespondencyjny Urzędu Miejskiego lub mailowo:iod@kolaczyce.itl.pl.

Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek ciążący na Administratorze w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, zakres danych jest określony ustawowo, niepodanie danych uniemożliwia uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są strony postępowania. Administrator ma obowiązek publikacji kart informacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z nadaną kategorią archiwalną „B5” (5 lat).

Przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii - na podstawie art. 15 RODO,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych - na podstawie art. 16 RODO,
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych - na podstawie art. 17 RODO,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na podstawie art. 18 RODO,
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwu, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Kołaczyce, 5 maja 2019 r.

Załączniki

Powiadom znajomego