W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1,

38-213 Kołaczyce

 

tel. (+48 13) 446 02  21, 446 02 49
fax (+48 13) 446 02 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

www: kolaczyce.pl

adres skrzynki ePUAP: /6852290463/SkrytkaESP

NIP: 685-229-04-63

REGON: 000546360

 

Kod TERYT.
Miasta: 1805054
Gminy: 1805055
Miasta i Gminy: 1805053

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach

Zawiadamiam, że w dniu 20 czerwca 2024 r.  (czwartek) o godz. 1300

w sali narad (I p.) w Izbie Muzealnej w Kołaczycach , ul. Rynek 4 zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Kołaczycach

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Raport o stanie Gminy Kołaczyce za 2023 rok:- debata.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kołaczyc wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Kołaczyce za 2023 rok.
 5. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 rok.
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2023 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kołaczyc za 2023 rok.
 7. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczącej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 8. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kołaczyc za 2023 rok.
 9. Przedstawienie opinii pozostałych Komisji Rady dotyczących wykonania budżetu i dyskusja nad sprawozdaniem.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach za rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Kołaczyc z tytułu wykonania budżetu Gminy Kołaczyce za 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację projektu pod nazwą „Rozwijanie systemu ratownictwa na terenie Gminy Kołaczyce poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt i pojazdy w celu minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2024 rok.
 15. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym.
 16. Interpelacje i wnioski radnych /w formie pisemnej/.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach

Stanisław Rogaczewski

Powiadom znajomego