W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1,

38-213 Kołaczyce

 

tel. (+48 13) 446 02  21, 446 02 49
fax (+48 13) 446 02 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

www: kolaczyce.pl

adres skrzynki ePUAP: /6852290463/SkrytkaESP

NIP: 685-229-04-63

REGON: 000546360

 

Kod TERYT.
Miasta: 1805054
Gminy: 1805055
Miasta i Gminy: 1805053

Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową mostu przez potok Budzianka w miejscowości Bukowa w km 153+931 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Obwieszczenie zamieszczono w postaci skanu. Poniżej treść obwieszczenia.
BURMISTRZ
BRZOSTKU                                                            

MKOŚ.6220.11.2020  
                                                                                Brzostek, 31 marca 2021

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z wnioskiem GDDKiA reprezentowanej przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Maca, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową mostu przez potok Budzianka w miejscowości Bukowa w km 153+931 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”.

Burmistrz Brzostku

zawiadamia strony postępowania:

 

1) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania ww. decyzji,

2)Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 22 marca 2021r. znak:WOOŚ.4220.2.45.2020.AW.11 wydał opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,

3) Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle pismem z dnia 23 listopada 2020r. znak: RZ.ZZŚ.2.435.86m.2020.MB stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

4) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy pismem z dnia 17 listopada 2020r. znak: PSNZ.4540.47.2020 wydał opinię  o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie można się zapoznać w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego Obwieszczenia w Referacie Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brzostku (ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek - pok. 8), w poniedziałek w godzinach: 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30.


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ, organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie zawiadamia strony  w trybie art. 49 ustawy – Kodeks Postępowania administracyjnego.


Otrzymują: 

1.  Pan Krzysztof Mac, ul. Długosza  6/21, 35-056 Rzeszów
2.  Strony postępowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzostku
3.  Urząd Miejski w Kołaczycach
4.  A/a

 

Załączniki

Powiadom znajomego