W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie nie opublikowano informacji o zakresie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Wojnarowicz.
 • E-mail: spzoz_kolaczyce@pro.onet.pl
 • Telefon: 13 446 02 13

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach
 • Adres: ul. Mickiewicza 90
  38-213 Kołaczyce
 • E-mail: spzoz_kolaczyce@pro.onet.pl
 • Telefon: 13 446 02 13

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach

Do budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach prowadzi wejście od ulicy Mickiewicza (trzy wejścia: od strony parkingu ściana frontowa budynku i dwa wejścia na ścianie bocznej prawej) - do drugiego z wejść na bocznej prawej ścianie budynku prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Budynek SPZOZ w Kołaczycach jest zaopatrzony w wózki inwalidzkie i oferuje je do podwiezienia Pacjenta po pochylniach z parkingu do wnętrza i do pomieszczeń w których wykonywane są świadczenia opieki zdrowotnej. W budynku SPZOZ w Kołaczycach znajduje się również dźwig osobowy którym można dostać się na piętro budynku. W przypadku udzielania jakiejkolwiek usługi lub obsługi Pacjenta przewidywanej w górnej kondygnacji SPZOZ w Kołaczycach personel schodzi do tej osoby na parter, bądź też na parking powiadomiony przez rejestrację. W przypadku takiej potrzeby należy zwrócić się do pracownika rejestracji. Budynek SPZOZ w Kołaczycach wyposażony jest w toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych które znajdują się zarówno na parterze jak również na piętrze budynku.

Przed budynkiem znajdują się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Zdjęcie poniżej przedstawia budynek SPZOZ w Kołaczycach z zaznaczonym głównym wejściem do budynku, podjazdem dla wózków inwalidzkich oraz miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Zdjęcie przedstawia budynek SPZOZ w Kołaczycach z zaznaczonym głównym wejściem, podjazdem dla wózków oraz miejscem parkingowym dla niepełnosprawnych
Zdjęcie przedstawia budynek SPZOZ w Kołaczycach z zaznaczonym głównym wejściem, podjazdem dla wózków oraz miejscem parkingowym dla niepełnosprawnych

 

Budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sieklówce

W budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sieklówce opieka zdrowotna odbywa się na poziomie jednej kondygnacji do której prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sieklówce znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za swojego psa asystującego
 • Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych.
  Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
  Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.
  Zdefiniowane skróty klawiaturowe:
  1 - przejdź do głównego menu;
  2 - przejdź do treści;
  3 - przejdź do wyszukiwarki;
  4 - przejdź do mapy serwisu.
  W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
  Dla przeglądarki OPERA, CHROME, SAFARI i INTERNET EXPLORER Lewy ALT + „klawisz skrótu”.
  Dla przeglądarki MOZILLA Lewy ALT + SHIFT + „klawisz skrótu”.

Inne informacje i oświadczenia

Wykonawca/operator strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kołaczycach oświadczył w umowie na świadczenie usługi wykonania, wdrożenia i prowadzenia strony BIP spełnienie przez ten system między innymi wymagań Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Z tego samego systemu w ramach tej samej umowy korzysta Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach.
Z powodu braku ogólnodostępnych narzędzi (walidatorów), za pomocą których można zweryfikować zgodność strony internetowej z wymaganiami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie dokonać pełnego sprawdzenia zgodności.
Dołożymy wszelkich starań, aby takiego sprawdzenia możliwie jak najszybciej.
Na obecną chwile dokonaliśmy walidacji pod kątem dostępności strony zgodnie ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA, korzystając z narzędzia dostępnego na stronie http://achecker.ca/checker/index.php (walidacja wykazała brak poważnych błędów).

Powiadom znajomego