W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bieździedzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie      z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.   o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.biezdziedza-szkola.org

 

Data publikacji strony internetowej: [ 2011-02-21 ]. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2021-03-08 ].

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy            o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesław Jedziniak, e-mail: jewies@poczta.onet.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 442 66 27. Tą samą drogą można składać wnioski                       o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek  w którym znajduje się Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki  w Bieździedzy jest częściowo przystosowany do osób mających trudności w poruszaniu się. Do szkoły prowadzą trzy wejścia, z których dwa są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie posiada windy. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille̛ a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych                 i słabowidzących. Obok budynku szkoły od strony zachodniej znajduje się duży ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku jest dzwonek, którym można w razie potrzeby pomocy przywołać pracownika szkoły. Szerokość korytarzy szkolnych jest dostosowana do przejazdu wózków inwalidzkich. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

Załączniki

Powiadom znajomego