W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1,

38-213 Kołaczyce

 

tel. (+48 13) 446 02  21, 446 02 49
fax (+48 13) 446 02 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

www: kolaczyce.pl

adres skrzynki ePUAP: /6852290463/SkrytkaESP

NIP: 685-229-04-63

REGON: 000546360

 

Kod TERYT.
Miasta: 1805054
Gminy: 1805055
Miasta i Gminy: 1805053

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XXXVIII/242/2021
uchwała nr XXXVIII/242/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kołaczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/241/2021
uchwała nr XXXVIII/241/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/240/2021
uchwała nr XXXVII/240/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/239/2021
uchwała nr XXXVII/239/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kołaczyce na lata 2021 - 2026
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVI/238/2021
uchwała nr XXXVI/238/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVI/237/2021
uchwała nr XXXVI/237/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVI/236/2021
uchwała nr XXXVI/236/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVI/235/2021
uchwała nr XXXVI/235/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXV/234/2021
uchwała nr XXXV/234/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zaopiniowania projektu zmiany granic obszarów Natura 2000 znajdujących się na terenie Gminy Kołaczyce
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIV/233/2021
uchwała nr XXXIV/233/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021 - 2034
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIV/232/2021
uchwała nr XXXIV/232/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIV/231/2021
uchwała nr XXXIV/231/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie Gminy Kołaczyce poprzez przebudowę dróg”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIV/230/2021
uchwała nr XXXIV/230/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIV/229/2021
uchwała nr XXXIV/229/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa i rozbudowa mech-biol oczyszczalni ścieków do przepustowości 995,5 [ m3/d] i RLM na dz. o nr 215/8 w Kołaczycach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIII/228/2021
uchwała nr XXXIII/228/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2021-2034
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIII/227/2021
uchwała nr XXXIII/227/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2021 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIII/226/2021
uchwała nr XXXIII/226/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIII/225/2021
uchwała nr XXXIII/225/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kołaczyce w roku szkolnym 2021/2022
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia poz. 2765
uchwała nr: XXXIII/224/2021
uchwała nr XXXIII/224/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia poz. 2764
uchwała nr: XXXII/223/2021
uchwała nr XXXII/223/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
status uchwały obowiązująca