Informacje o środowisku

Decyzja środowiskowa dla inwestycji polegającego
na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica II o
mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w
południowej części działki o nr ew.: 342
obręb 0005 w rejonie miejscowości Lublica (woj.
podkarpackie, powiat jasielski, gmina Kołaczyce)
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w
tym z magazynem energii”
 Decyzja środowiskowa dla inwestycji polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica II o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w południowej części działki o nr ew.: 342 obręb 0005 w rejonie miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2018-02-22 13:36:47.
Data wprowadzenia: 2018-02-22 13:36:47
Autor: Małgorzata Salacha
Opublikowane przez: Dawid Kucik
« powrót