W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1,

38-213 Kołaczyce

 

tel. (+48 13) 446 02  21, 446 02 49
fax (+48 13) 446 02 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

www: kolaczyce.pl

adres skrzynki ePUAP: /6852290463/SkrytkaESP

NIP: 685-229-04-63

REGON: 000546360

 

Kod TERYT.
Miasta: 1805054
Gminy: 1805055
Miasta i Gminy: 1805053

Konsultacje społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”

Gmina Kołaczyce spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”.

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030” określa m.in, czy realizacja założeń zawartych w projekcie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030” sprzyjać będzie racjonalnemu wykorzystaniu zasobów środowiska, minimalizacji powstawania i emisji zanieczyszczeń do środowiska, w jaki sposób wpłynie ona na warunki życia mieszkańców oraz powstanie ewentualnie innych zagrożeń, a także w jaki sposób wynikające z niej zmiany wpłyną na ochronę walorów i procesów przyrodniczych oraz jakie niezbędne działania należy wykonać, aby dokonać łagodzenia skutków zmian klimatu.

Podstawą prawną projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030” są normy zawarte w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) tzw. ustawa OOŚ. Ustawa ta transponuje do krajowego prawodawstwa przepisy Wspólnoty Europejskiej dotyczące postępowania w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.06.2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. WE L 197 z 21.07.2001 r.). Zgodnie z art. 46 ustawy OOŚ, projekt strategii rozwoju ponadlokalnego wymaga przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030” jest dostępny pod linkiem https://bip.kolaczyce.pl/artykul/183/1214/konsultacje-spoleczne-projektu-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-dorzecze-wisloki-na-lata-2022-2030 Ponadto Prognoza w wersji papierowej znajduje się do wglądu  w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach w pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi lub wnioski do projektu Prognozy można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 07.12.2022 r. do 27.12.2022 r. w jednej z poniżej wybranych form:

1)      elektronicznej – za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zatytułowanej wiadomości, na adres e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl (z dopiskiem „KONSULTACJE”);

2)      pisemnej – pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kołaczycach, 
ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym;

3)      osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach, ul. Rynek 1, 
38-213 Kołaczyce godzinach pracy Urzędu.


Pliki do pobrania:

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”

Formularz zgłoszenia uwag do projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022 – 2030”

Załączniki

Powiadom znajomego