W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1,

38-213 Kołaczyce

 

tel. (+48 13) 446 02  21, 446 02 49
fax (+48 13) 446 02 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

www: kolaczyce.pl

adres skrzynki ePUAP: /6852290463/SkrytkaESP

NIP: 685-229-04-63

REGON: 000546360

 

Kod TERYT.
Miasta: 1805054
Gminy: 1805055
Miasta i Gminy: 1805053

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach

Zawiadamiam, że w dniu 29 września  2023 r.  (piątek) o godz. 14:00  w sali narad (I p) w Izbie Muzealnej w Kołaczycach, ul. Rynek 4 zwołuję  LXXIII sesję Rady Miejskiej w Kołaczycach Proponowany porządek obrad: 1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Burmistrz Kołaczyc zawiadamia, że na wniosek Gminy Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie odcinka kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1313/4, 1312, 1311, 1314...

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 18 września 2023 r.

Komisarz Wyborczy w Krośnie I informuje, co następuje: W dniu 21 września 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych: - Nr 1 - Nr 2 - Nr 3 - Nr 4 - Nr 5 - Nr 6 - Nr 7 - Nr 8.

Otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej. Wspólne...

Informacja o wyborze ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001                r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.) najpóźniej w październiku 2023 roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników - rada gminy powinna dokonać wyboru nowych. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają...

Informacja Burmistrza Kołaczyc

Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Kołaczyce znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Bieździedzy zlokalizowany na działce nr ewid. 455 w obrębie Bieździedza

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Kołaczyc ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr. 929 o powierzchni 0,0994 ha, stanowiącej własność Gminy Kołaczyce, położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce - miasto, obrębie ewidencyjnym Kołaczyce, powiat jasielski, województwo podkarpackie

Informacja

Burmistrz Kołaczyc informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 9 maja 2023 r. na okres co najmniej 30 dni ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Informacja

Burmistrz Kołaczyc informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do  publicznej wiadomości  z dniem 9.05.2023 r. do dnia 29.05.2023 r. wykaz części nieruchomości przeznaczonej w użyczenie

Ogłoszenie o przetargu

BurmiBurmistrz Kołaczyc ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Kołaczyce, znajdującego się w budynku Domu Ludowego zlokalizowanym na działce numer ewidencyjny 455 położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – gmina, obręb ewidencyjny Bieździedza, objętej księgą wieczystą nr KS1J/00060554/8...

Informacja o przetargu

Burmistrz Kołaczyc informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 7 kwietnia 2023 r. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kołaczyce mieszczącego się w budynku Domu Ludowego, położonym na działce numer...

Informacja Burmistrza Kołaczyc

Burmistrz Kołaczyc na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 21 marca 2023 r. do dnia 11 kwietnia 2023 r. wykaz nieruchomości...